Rejestry

Autor | 2024-03-20

REJESTR KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ KOMITET WYBORCZY

Komitet wyborczy Stowarzyszenie Łączy Nas Sanok

38-500 Sanok, ul. Grzegorza 4/2

 

Paulina Paszta, Sanok

(imię – imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika komitetu wyborczego)

 

Diana Teresa Buczkowicz, Jurowce

(imię – imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego)

 

BRAK ZACIĄGNIETYCH KREDYTÓW

 

REJESTR WPŁAT OD OSÓB FIZYCZNYCH NA RZECZ KOMITETU WYBORCZEGO KWOT O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ŁĄCZNIE OD JEDNEJ OSOBY FIZYCZNEJ KWOTĘ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Komitet wyborczy Stowarzyszenie Łączy Nas Sanok

38-500 Sanok, ul. Grzegorza 4/2

 

Paulina Paszta, Sanok

(imię – imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika komitetu wyborczego)

 

Diana Teresa Buczkowicz, Jurowce

(imię – imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego)

 

Lp. Data wpisu*) Data wpłaty*)/**) Imię (imiona) Nazwisko Miejscowość zamieszkania Kwota wpłaty Łączna kwota wpłat***) Dodatkowe informacje
1 27.02.2024 21.02.2024 Ryszard Ziarko Warszawa 30.000 zł 30.000 zł —–
2 26.03.2024 22.03.2024 Bolesław Szybist Sanok 7.000 zł 7.000 zł —–

 

**) W kolumnie „Data wpłaty” wpisuje się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym komitetu.

***) W kolumnie „Łączna kwota wpłat” wpisuje się kwotę wpłat od danej osoby narastająco, tj. sumę danej wpłaty oraz wszystkich wpłat wcześniejszych od tej samej osoby.

 

Skip to content