wybory 2024

Kandydat na Burmistrza Miasta Sanoka

Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Łączy Nas Sanok

Tomasz Matuszewski

Urodzony w 1977 r. w Sanoku – samorządowiec, urzędnik administracji samorządowej, burmistrz Sanoka od 2018 r. Ukończył studia na trzech uczelniach: Akademii Pedagogicznej, Akademii Wychowania Fizycznego i Akademii Górniczo-Hutniczej. Ukończył również Master’s of Business Administration (MBA) – International Business. Ma za sobą doświadczenie w pracy pedagogicznej jako nauczyciel dyplomowany. Posiada doświadczenie w zarządzaniu oświatą, zarządzaniu i pracy w samorządzie oraz w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych i ministerialnych. Jest również trenerem sportowym UEFA A w piłce nożnej. To pasjonat sportu angażujący się w upowszechnianie kultury fizycznej. Prywatnie mąż, i ojciec dwóch synów. Oddany rodzinie i pracy.

Urodziłem się e 1977 roku w Sanoku. Jestem żonaty i posiadam dwóch synów – 22 lata i 15 lat. Ukończyłem studia na trzech krakowskich uczelniach: Akademii Pedagogicznej, Akademii Wychowania Fizycznego i Akademii Górniczo-Hutniczej. Ukończyłem również Master’s of Business Administration(MBA)- International Business. Mam za sobą doświadczenie w pracy pedagogicznej jako nauczyciel dyplomowany. Za swoją pracę otrzymałem wiele nagród, za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej i nagród specjalnych. Posiadam doświadczenie w zarządzaniu oświatą, zarządzaniu i pracy w samorządzie oraz w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych i ministerialnych. Byłem koordynatorem wielu projektów, nadzorując ich wdrażanie i rozliczenie, pełniłem funkcję przewodniczących zespołów egzaminacyjnych, kwalifikacyjnych i rekrutacyjnych. Jestem również trenerem sportowym – UEFA A w piłce nożnej. Tworzyłem i rozliczałem projekty inwestycyjne otrzymując nagrody za ich wdrożenie. Będąc Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, otrzymałem prestiżową Nagrodę Pasjonata Sportowej Polski przyznaną przez Zarząd Klubu Sportowa Polska i Kapitułę Konkursową Budowniczy Polskiego Sportu za szczególne zaangażowanie w rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej. Obecnie pełnię funkcję Burmistrza Miasta Sanoka. Zmieniając schemat organizacyjny w Urzędzie Miasta, doprowadziłem do zwiększenia liczby realizacji projektów i rekordowych środków pozyskanych na inwestycje w obszarze drogowym i mostowym, mieszkalnictwa, edukacyjnym i uzbrojenia zielonej certyfikowanej strefy gospodarczej. Koordynuję działania związane z największym projektem realizowanych przez obecny samorząd, powołując pierwszą w Polsce samorządową Spółkę wodorową Hydro Sanok. Projekt związany jest z całkowitą dekarbonizacją systemu ciepłowniczego oraz wdrożenie zeroemisyjnego transportu. Celem projektu jest wdrożenia miasta 4.0.

Należę do osób mających duże zdolności przywódcze. Posiadam umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność komunikowania się i pracy w zespole. Jestem serdeczny, z dużym poczuciem humoru, zawsze gotowy do pomocy i lubiący wyzwania. Pasjonat wszelakich sportów. W wolnym czasie najczęściej gram w piłkę nożną i jeżdżę na rowerze. Jestem oddany rodzinie i pracy.

Skip to content