Transport pomocy humanitarnej do Truskawca (Ukraina)

We współpracy z Urzędem Miasto Sanok pojechaliśmy z transportem pomocy humanitarnej do Truskawca w Ukrainie, znanego miasta uzdrowiskowego gdzie obecnie znalazło schronienie ok. 15 tyś. uchodźców ze wschodniej części kraju. Dzięki naszej współpracy z Partnerschaftsverein Reinheim przekazaliśmy dary w postaci żywności o długim terminie ważności. W Urzędzie Miasta Truskawca spotkali się z nami mer miasta Andrej Kulczynski i pełnomocnik mera ds. międzynarodowych Oleg Blaziwski, którzy przekazali serdeczne podziękowania za pomoc. W Truskawcu nie było działań wojennych ani ostrzału rakietowego jednakże mieszkańcy żyją w cieniu wojny, w rozmowach przewija się troska o przyszłość, a zdjęcia poległych żołnierzy na głównym deptaku robią mocne wrażenie. W drodze powrotnej do Polski zatrzymaliśmy się także w Drohobyczu, który jest miastem partnerskim Sanoka.

Komentarze z Facebooka
Skip to content