Wizyta studyjna w Belgii – projekt „OurWay” Interreg Europe

Wizyta studyjna w Belgii 🇧🇪 w ramach projektu OurWay Interreg Europe w którym uczestniczymy jako interesariusz od 2020r. Z grupą kilkudziesięciu osób z Hiszpanii, Francji, Irlandii, Węgier, Bułgarii i Polski. W programie wizyty m.in. przejazd rowerem odcinka trasy EuroVelo 3 Herve – Aachen, poznanie dobrych praktyk w zakresie obsługi turystyki rowerowej. Na zakończenie udział w konferencji podsumowującej projekt OurWay w European Committee of the Regions 🇪🇺 w Brukseli, z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej w temacie „Zielone szlaki jako konieczność dla zrównoważonej turystyki”. W kuluarach rozmowy m.in. o potencjale utworzenia „greenway” w dolinie rzeki San.

Komentarze z Facebooka
Skip to content