Stowarzyszenie członkiem Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu OUR WAY

Autor | 2020-05-13

Stowarzyszenie Łączy Nas Sanok zostało członkiem Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu OUR WAY

Projekt pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY) dofinansowany jest z Programu INTERREG EUROPA 2014-2020.
Realizowany jest w partnerstwie, które obejmuje 6 regionów:
– Murcia Region (Hiszpania – partner wiodący),
– Northern and Western Regional Assembly – Irlandia,
– Podkarpackie Region – Polska,
– Departmental Council of Herault – Francja,
– Hajdú-Bihar County Government – Węgry,
– Chamber of Commerce and Industry – Bułgaria.

Partnerem doradczym jest Europejskie Stowarzyszenie Zielonych Szlaków GREENWAYS (European Greenways Association) z Belgii.

Realizacja projektu ma na celu zachowanie, ochronę, promowanie i rozwijanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Europie, zgodnie z ideą Greenways. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez poprawę instrumentów polityki regionalnej, powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na rzecz inteligentnych specjalizacji, w tym poprawę narzędzi odpowiedzialnych za zarządzanie oraz promocję Greenways. W ramach projektu powołana została Regionalna Grupa Robocza Interesariuszy projektu OUR WAY, która skupia przedstawicieli samorządów, związków i stowarzyszeń oraz przedsiębiorców zaangażowanych w rozwój eko-turystyki w województwie podkarpackim.

W dniu 13 maja 2020r. odbyło się IV spotkanie członków Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu OUR WAY. W związku z trwającą pandemią koronawirusa spotkanie zrealizowano w formule online z wykorzystaniem platformy Cisco Webex. W obradach uczestniczyły 22 osoby.

Tematem spotkania było omówienie działań prowadzonych w 4 semestrze realizacji projektu OUR WAY oraz innych aktywności związanych z turystyką rowerową. Przedstawiono relację z wizyty studyjnej w Bułgarii (Vratsa, Vidin) w dniach 09-13 marca 2020 r., pod kątem odwiedzonych miejsc turystycznych oraz możliwości transferu i adaptacji tych rozwiązań na Podkarpaciu.

Ponadto omówiony został stan realizacji projektu polegający na przygotowaniu dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku Green Velo (planowany przebieg, stan obecny, bariery realizacji itd.). Członkom Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy OUR WAY przedstawione zostały aktualne ustalenia dotyczące organizacji wizyt studyjnych online, terminu przygotowania Action Planu oraz działań, które zostały uwzględnione w projekcie tego dokumentu.

Ustalono, że zainteresowani członkowie Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu OUR WAY mogą wziąć udział w wizycie online na Podkarpaciu oraz prześlą swoje pytania dotyczące szczegółów Dobrych Praktyk zidentyfikowanych przez Partnerów projektu, które są inspiracją do działań w Action Planie Województwa Podkarpackiego. Action Plan po zmianach wynikających z dyskusji z członkami Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu OUR WAY zostanie przesłany na adresy mailowe Interesariuszy przed jego przekazaniem do Lidera projektu.

Więcej o realizacji projektu OUR WAY na stronie projektu oraz serwisach społecznościowych:

http://www.interregeurope.eu/ourway
http://www.podkarpackie.pl/index.php/gospodarka-i-transport/projekty-interreg-europa/projekt-our-way
http://www.facebook.com/OurwayEU

http://twitter.com/OurWay18

Zachęcamy Państwa także do subskrybowania newslettera projektu OUR WAY:  http://facebook.us19.list-manage.com/subscribe?u=7f7e1989bf266e71d247a5e63&id=63ef76ad20

Wybory samorządowe 2024

Twój wybór, nasze działanie! To hasło...

II Sanockie Spotkanie Ludzi...

Działo się! 2. Sanockie Spotkanie Ludzi...

Stowarzyszenie producentem filmu o...

Jest nam niezmiernie miło przekazać świetną...

Rajd Velo San Promo...

Światowy Dzień Roweru 4 czerwca 2023r....

Już wkrótce rajd Velo...

EDIT 17.05.2023 godz. 0.00 – formularz...

Finał projektu ścieżki ekologiczno-przyrodniczej...

Nasze Stowarzyszenie zakończyło projekt ścieżki ekologiczno-przyrodniczej...

Skip to content