Finał projektu ścieżki ekologiczno-przyrodniczej „Park Miejski w Sanoku”

Nasze Stowarzyszenie zakończyło projekt ścieżki ekologiczno-przyrodniczej „Park miejski w Sanoku” w ramach „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023”. Inicjatywa została sfinansowana przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030. Wojewódzkimi Operatorami projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja”, Fundacja Przestrzeń Lokalna.” 24 października 2022 r. w parku miejskim otwarto ścieżkę i zorganizowano szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli.
Ścieżka w 10-cio hektarowym parku liczy 15 przystanków zlokalizowanych na kilometrowym odcinku, który można pokonać w 45 minut. Przy wejściu do parku od ul. Mickiewicza umiejscowiono tablicę z mapą, gdzie zostały umieszczone przystanki. Spacerując alejkami parkowymi skanujemy QR-kody przy poszczególnych przystankach przy pomocy urządzeń mobilnych. W urządzeniach wyświetlają się filmy edukacyjne o obiektach przyrodniczych i historycznych w parku. Ponadto opracowano e-book- przewodnik po parku miejscem, który można pobrać na twardy dysk lub na urządzenie mobilne, gdzie na 98 stronach przedstawiono historię i walory przyrodnicze Góry Parkowej.
Opisana inicjatywa służyć będzie mieszkańcom i turystom pragnącym zwiedzić ogród miejski zlokalizowany w centrum Sanoka. Nauczyciele korzystający wraz uczniami ze ścieżki sami mogą wybrać sobie kierunek oraz czas przeznaczony na zwiedzanie parku. Mogą poznać wszystkie przystanki lub skorzystać z tych położonych na trasie dwóch parkowych bram (od ul. Kościuszki do ul. Mickiewicza). Ponadto ścieżka angażuje do poznawania i pracy młodzież na co dzień korzystających ze smartfonów, co pozwoli nauczycielom na realizację atrakcyjnych i ciekawych zajęć.
W ramach naszego projektu ścieżki ekologiczno-przyrodniczej w parku miejskim w Sanoku powstał także przewodnik w formie e-booka autorstwa Piotra Kutiaka. To obszerne dzieło 82 stronicowe, skarbnica wiedzy o sanockim parku, bogato ilustrowana, które można pobrać klikając w link poniżej.
 Zachęcamy do lektury!
Komentarze z Facebooka
Skip to content