Karma wraca Dzięki Wam zebraliśmy 1340 zł! Kwota ta pozwoliła kupić 212 kg pełnowartościowej mokrej karmy dla bezdomnych piesków. 24 maja br. karmę przekazaliśmy Sanockiemu Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami. Zawsze możesz pomóc bezdomnhm zwierzakom - pamiętaj - karma wraca. https://tygodniksanocki.pl/2020/05/24/ponad-200-kg-mokrej-karmy-dla-sanockich-bezdomniakow/?fbclid=IwAR1sP8os_pPcV56_r4yWfOXZRk0GExMfg5NbgiSqbMnKwx3JV05vo2MM8-k ...

Stowarzyszenie Łączy Nas Sanok zostało członkiem Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu OUR WAY Projekt pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY) dofinansowany jest z Programu INTERREG EUROPA 2014-2020. Realizowany jest w partnerstwie, które obejmuje ...

Przejazd promocyjny trasą przyszłej ścieżki rowerowej Velo San   W niedzielę 10 maja br. nasze Stowarzyszenie zorganizowało przejazd trasą przyszłej ścieżki rowerowej Velo San. Przejazd rowerami miał w założeniu promować malowniczy odcinek projektowanej trasy Velo San, o której ostatnio tak ...

Skip to content